เลือกรุ่นรถที่ท่านต้องการ (โปรโมชั่นพิเศษจะมีการแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง หลังเปิดรับจองลงทะเบียน)