พบกับรถ VOLT City EV รถยนต์ไฟฟ้า 100% ราคาเริ่มต้น 365,000 บาท ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,386 บาท

พบกับรถ VOLT City EV รถยนต์ไฟฟ้า 100%
ราคาเริ่มต้น 365,000 บาท ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,386 บาท
ที่งาน FUTURE MOBILITY ASIA 2023
วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2023 เวลา 09.00 น.- 18.00 น.
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บูธ MA01
*หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ และสถาบันการเงิน กำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า