พบกับรถ VOLT City EV ที่งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 45 “Vintage Car Club of Thailand 2023” วันที่ 17-21

พบกับรถ VOLT City EV พร้อมทดลองขับรถยนต์ไฟฟ้า 100% พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษ
ที่งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 45 “Vintage Car Club of Thailand 2023” วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2023 เวลา 10.30 น.- 21.00 น.
ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต และสเปลล์
*หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ และสถาบันการเงิน กำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า